Sök på sidan
image
image
HVB enheter / Behandlingshem / Vassbo Behandlingshem

Vassbo behandlingshem

Vassbo hemmet ligger en mil söder om Uddevalla och sju mil norr om Göteborg. Bostadhuset är en vanlig villa från 1800-talet på ca 200 kvm beläget på en liten kulle i lantlig miljö. Villan präglas av en lugn och varm miljö vilket är av vikt för våra placerade barn och ungdomar. Vi har 5 platser för pojkar med psykosociala problem, 10 – 20 år. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

Boendet är anpassat till det enskilda barnets särskilda behov där helhetssynen är vägledande. Team bestående av psykolog från Baggiums Psykologenhet, behandlingsassistenter och föreståndare arbetar med den unga i fokus. I teamet ingår även en resurspedagog från skolan. Stödinsatser i form av samtal erbjuds till samtliga barn. Traumabehandling och vid behov även psykosocial/psykologutredning kan erbjudas.Vi arbetar med ADL-träning där vi lägger stor vikt vid struktur och miljöterapeutiska metoder.
 
För att kunna arbeta med barnen är det viktigt med ett väl fungerande samarbete med nätverket, familjen, socialtjänsten och andra signifikanta personer för barnet. Vi ser föräldrarna som en resurs och vill att föräldrarna ska vara involverade i barnets utveckling. Vi har kontinuerlig kontakt med föräldrar, erbjuder dem föräldrautbildning och samtalsstöd samt gör hembesök.

Genom regelbundna samtal uppmuntrar och lyfter vi barnen, vi hittar tillsammans strategier och lösningar på det som inte fungerar så bra och som vi vill förändra. Kommunikation är ett led ord på Vassbo och vi lär barnen att samarbeta, kommunicera och aktivt möta andra människor och nya miljöer
.
 
Naturen är en stor tillgång för oss på Vassbo. Vi är ofta ute i skog och mark, cyklar, promenerar, vintertid åker vi skidor och vi ser naturen som en resurs. Under sommaren är vi mycket vid havet och vår båt är en resurs som används till fiske, bad och vattenlek.

Utsluss

Vi har 3 utslussningsplatser.

Skola

Vassbo Behandlingshem har egen skola med behörig rektor och specialpedagoger. Vassbo skola följer skolverkets normer för skolundervisning. Skolan har hög personaltäthet (två lärare på 5 st elever).Vi arbetar i första hand med kärnämnen men lägger också stor vikt på skapande verksamhet som exempelvis: bild och form, musik, sy- och träslöjd.
Placeringsansvarig               
Anna-Karin Jansson Argani 
Föreståndare
070-420 26 04

5 platser i primärverksamheten
3 utslussningsplatser               

Målgrupp
Placering enligt SoL och LVU
Pojkar 10-20 år


Placeringskoordinator

Peter Engelin 
070-289 20 48