Sök på sidan

Välkommen till Baggium Vård & Behandling

Vi erbjuder en hel vårdkedja  med transitboenden, PUT boenden, HVB-hem, konsulentstödda familjehem, öppenvård och eftervård. Vår behandlingsarbete sker i nära samverkan med psykologenheten. Våra placerade barn och ungdomar har tillgång till specialanpassade resursskolor. Vi har resurserna och kompetensen att möta den ungas behov och ge varje individ den lösning som kan hjälpa den unga bäst.
 

 

Hem för vård eller boende

Vi tar emot både ensamkommande barn och ungdomar samt pojkar och flickor i åldrarna 12-21 år som är i behov av vård.


 

Öppenvård

Vi skräddarsyr öppenvårdslösningar utifrån den unges behov och problematik. Målsättningen är att den unge ska bli en självständig person där stöd och insatser kontinuerligt utvärderas och anpassas för att nå planerade mål.   

Psykologenhet

Baggiums Psykologenhet erbjuder alla våra barn och ungdomar indviduell terapi, samtalsstöd, kris och traumabearbetning samt gruppsamtal.


KLICKA HÄR

Familjehemscentrum Sverige

Familjehemscentrum erbjuder konsulentstödda familjehem för barn, ungdomar och vuxna med psykosocial problematik.  Våra f amiljehemskonsulenter handleder, stöttar och avlastar familjehemmen i deras uppdrag. Vi kan ta emot akutplaceringar.
KLICKA HÄR